Berlingske abonnementsvilkår


Opdateret 30. november 2015.

Abonnementsvilkår

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer på trykte udgivelser og digitale udgivelser tegnet hos Berlingske Media A/S.

Afsnittet ’Generelt’ gælder for alle abonnementer, dvs. både abonnementer på trykte udgivelser og abonnementer på digitale udgivelser. For abonnementer, hvor der leveres en trykt udgivelse (evt. med adgang til avisens eller magasinets digitale udgave), gælder endvidere afsnittet ’Trykte Udgivelser’. For abonnementer, der alene giver adgang til digitale udgivelser, gælder afsnittet ’Digitale Udgivelser’. Har du valgt et abonnement, hvor der på visse af ugens dage leveres en trykt udgivelse, og hvor der andre af ugens dage alene er digital adgang (et Kombi nyhedsabonnement), gælder afsnittet ’Trykte Udgivelser’ for de dage, der leveres en trykt udgivelse, mens afsnittet ’Digitale Udgivelser’ gælder for de dage, der alene er digital adgang.

På kundeunivers.dk finder du oplysninger om Berlingske Medias abonnementer. Ønsker du yderligere information, eller har du spørgsmål til de eksisterende oplysninger, kan du kontakte Kundeservice, Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1147 København K, ved telefonisk henvendelse eller via kundeunivers.dk.


Generelt


1. Abonnementer

Abonnement kan tegnes på en trykt udgivelse, en digital udgivelse eller en kombination heraf. Læs mere om adgang og særlige vilkår for digitale udgivelser i afsnittet ’Digitale Udgivelser’ pkt. 12B.

Du skal være mindst 18 år for at købe et abonnement, der udbydes af Berlingske Media. Ved bestilling af et abonnement bekræfter du, at du er fyldt 18 år.


2. Løbende abonnement

Abonnementer tegnet hos Berlingske Media tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges skriftligt eller telefonisk (se herom under pkt. 3 ’Opsigelse’). Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en længde svarende til den foregående. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter, vouchers m.v.) kan ikke forlænges. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris, der til enhver tid fremgår her.

Særligt for abonnementer på trykte udgivelser af op til 2 måneders varighed, hvor der ydes mere end 50% rabat, gælder, at abonnementet automatisk ophører ved udløbet af abonnementsperioden.


3. Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Når der er forløbet 5 måneder fra det tidspunkt, hvor abonnementet blev tegnet (uafhængigt af, hvornår leverancerne er påbegyndt, eller hvornår det digitale abonnement er taget i brug), kan abonnementet som alternativ opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned (uanset varigheden af den indeværende abonnementsperiode).

Opsigelse af abonnement skal ske skriftligt ved skriftlig henvendelse til Kundeservice, Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1147 København K, ved telefonisk henvendelse (se telefonnummer under pkt. 10) eller via kundeunivers.dk. Der leveres ikke trykte udgivelser, og der spærres for din online adgang til det digitale abonnement, fra det tidspunkt hvor abonnementet ophører i henhold til en gyldig opsigelse.


4. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret ved tegning af et abonnement hos Berlingske Media. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du første gang modtager en trykt udgivelse, eller fra det tidspunkt, hvor du indgår aftale om abonnement til digitale udgivelser på Berlingske Medias webtjeneste. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af 14 dages fristen meddele dette til Berlingske Media på kundeunivers.dk eller til Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1147 København K. Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation, så vi kan finde til dit køb. Du kan også vælge at anvende denne standardfortrydelsesformularen i din ordrebekræftelse, som du har fået tilsendt på email.

Vælger du at fortryde en aftale om levering af trykte udgivelser, tilbagebetaler Berlingske Media abonnementsbetalingen, fratrukket de trykte udgivelser du har modtaget, inden du gav meddelelse om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten.

Hvis du opretter et digitalt avisabonnement har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag du bestilte dit digitale abonnement, og vi tilbagebetaler det fulde beløb uden at pålægge gebyr.


5. Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement på udgivelser fra Berlingske Media, herunder via Berlingske Medias webtjenester, indgår du en aftale med Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1147 København K (CVR-nr. 2920 7313). Ved tegning af et abonnement via en webtjeneste modtager du en kvittering via e-mail. Du bør gemme denne e-mail, da det er kvitteringen for dit køb. Kvitteringen svarer til indholdet af den dokumentation, som Berlingske Media opbevarer om den indgåede aftale, men Berlingske Media opbevarer ikke oplysningerne om din ordre på en måde, så du senere kan rekvirere en kopi af kvitteringen. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.


6. Behandling af persondata

Når du tegner et abonnement hos Berlingske Media eller opretter en profil i forbindelse med et abonnement på Berlingske Medias webtjenester, registrerer vi de oplysninger, du afgiver.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover internt i Berlingske Media til markedsføring og for at få større kendskab til dig og øvrige brugere af Berlingske Medias webtjenester. På Berlingske Medias webtjenester bruger vi også cookies, som med afsæt i dine data, benyttes til at tilpasse de informationer, du præsenteres for (bannerreklamer, site-struktur, søgning mm.).

Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger, herunder brug af cookies under vores Cookie- og Privatlivspolitik på berlingskemedia.dk.


7. Ophavsret

Alt indhold, der indgår i Berlingske Medias trykte udgivelser og webtjenester, er ophavsretligt beskyttet, og ethvert materiale, der indgår i dit abonnement, må derfor ikke kopieres eller videregives. Abonnementer til Berlingske Medias trykte udgivelser og webtjenester må kun benyttes til personligt brug. Alle artikler, fotos, grafik m.m. stilles til rådighed for visning/læsning. Der må gerne ske print af digitale udgivelser til eget personligt brug. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med Berlingske Media. Herved forstås bl.a., at enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materialet kun må finde sted med udtrykkelig tilladelse fra Berlingske Media. Virksomheder må ikke printe materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug i øvrigt. Dette gælder også videreformidling i elektronisk eller digital form.

Se mere om Ophavsret og vilkår for brug på berlingskemedia.dk.


8. Ansvarsfraskrivelse

Berlingske Media vil bestræbe sig på at levere trykte udgivelser som aftalt samt bestræbe sig på at de digitale udgivelser er tilgængelige på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Berlingske Media er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Berlingske Media som forsætligt eller uagtsomt. Berlingske Media kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.


9. Ændring af abonnementsvilkårene

Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår. I forbindelse med ændringer sker varsling over for abonnenterne under iagttagelse af de herom gældende regler, idet ændringer vil blive varslet til ikrafttræden med mindst 1 måneds varsel. De gældende abonnementsvilkår vil altid fremgå af fakturaer og rykkerskrivelser m.v. og kan til enhver tid læses på kundeunivers.dk.


10. Telefonisk henvendelse til Kundeservice

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag-fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00 – 17.00

Weekend og helligdage .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . Lukket

Når du ringer, kan du vælge mellem personlig betjening eller tast-selv-service. Husk at oplyse dit kundenummer.

Telefonnumre


11. Abonnementer på trykte udgivelser

Udover de ovenfor under ’Generelt’ anførte vilkår, gælder følgende vilkår for Berlingske Medias trykte udgivelser:


11A. Udkomstdage for Berlingske Medias udgivelser i abonnement

 • Berlingske
  Udkommer alle årets dage.
 • BT
  Udkommer alle årets dage.


11B. Flere adresser

Avisen kan leveres på forskellige adresser hen over ugen. Få f.eks. avisen/magasinet leveret hjemme på hverdage og i sommerhuset i weekenden. På helligdage, juleaftensdag og grundlovsdag leveres avisen på søndagsadressen.


11C. Flytteservice og Smartkuponer

Trykte udgivelser kan leveres til alle adresser i Danmark, og abonnementet kan flyttes for både korte og lange perioder. Trykte udgivelser kan også leveres til udlandet. Se nedenfor hvilke udgivelser, der kan flyttes til udlandet. Flytning af leveringsadresse i Danmark er gratis, mens der ved levering til en udenlandsk adresse skal betales ekstra for porto samt eventuel lokal moms. Ved midlertidig levering i udlandet opkræves avis, porto samt eventuel lokal moms selvstændigt via Betalingsservice, mens den ved fast levering opkræves som en del af abonnementet.

Smartkuponer er et alternativ til abonnementsflytning, hvis ferien er mere løst planlagt mht. adresser og datoer. Smartkuponer kan byttes til din daglige avis hos de fleste forhandlere landet over og sikrer den fordelagtige abonnementspris. Se nedenfor til hvilke aviser, der kan benyttes Smartkuponer.

 • Flytteservice til udlandet
  Berlingske, BT

 • Smartkuponer
  Berlingske, BTLevering til anden adresse i ind- og udland skal meldes til Kundeservice inden kl. 16.00 senest to hverdage før leveringen skal træde i kraft. Smartkuponer skal bestilles senest fem hverdage før de skal være dig i hænde. Meddelelse kan gives telefonisk eller via kundeunivers.dk. Vi gør opmærksom på, at henvendelse via E-mail kan forlænge ekspeditionstiden yderligere.


11D. Ferielukning

Abonnementet kan ferielukkes i en midlertidig periode. I perioden for ferielukning godskrives trykte udgivelser ved en tilsvarende forlængelse af abonnementet, dog fratrukket den første uges leveringer i hver periode for ferielukning. Trykte udgivelser i perioden for ferielukning godskrives således alene, når ferielukningen vedrører en periode på mere end 1 uge, og i så fald kun for udgivelserne efter den første uge.

Særligt for abonnementer af op til 2 måneders varighed, hvor der ydes mere end 50% rabat, gælder, at sådanne abonnementer kan ferielukkes, men der ydes ikke godtgørelse i form af tilsvarende forlængelse af abonnementet.

Ferielukning skal meldes til Kundeservice inden kl. 16.00 senest to hverdage før leveringen skal sættes i bero. Meddelelse kan gives telefonisk eller via kundeunivers.dk. Vi gør opmærksom på, at henvendelse via Email kan forlænge ekspeditionstiden yderligere.


11E. Udeblivelse af trykte udgivelser

Udeblevne udgivelser godtgøres med en forlængelse af abonnementsperioden, svarende til det antal dage, udgivelsen er udeblevet. Reklamation over udeblevne udgivelser skal ske til Kundeservice ved telefonisk henvendelse eller via kundeunivers.dk. Reklamation over manglende levering skal være Kundeservice i hænde inden rimelig tid efter, avisen er udeblevet. Reklamationer modtaget herefter vil ikke blive accepteret.

Særligt for abonnementer af op til 2 måneders varighed, hvor der ydes mere end 50% rabat, gælder, at der ikke ydes godtgørelse.

Hindres leveringen i mere end to dage af strejke, lockout eller force majeure, forlænges abonnementet automatisk.
Forsinkede udgivelser godtgøres ikke.


11F. Betaling og Betalingsservice

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode. Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr på 100 kr. i henhold til gældende regler (renteloven). Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

Ved at benytte Betalingsservice kan man spare tid og undgå kø i banken eller på posthuset. Samtidig yder vi en engangsrabat på din første regning, efter tilmeldingen til BS er registreret. Engangsrabatten på den første regning er 100 kr. til abonnenter med årlig betaling, 50 kr. til abonnenter med halvårlig eller kvartalsvis betaling og 25 kr. til abonnenter med månedlig betaling. Betaling for abonnement hos Berlingske Media kan derfor med fordel tilmeldes Betalingsservice.

Tilmelding kan ske ved telefonisk henvendelse til Kundeservice eller via kundeunivers.dk. Tilmelding kan også ske ved direkte henvendelse i bank eller på posthus. Ved tilmelding til Betalingsservice benyttes Berlingskes Medias PBS nr. 01237934 og debitorgruppenr. 02542.

Når der er sket tilmelding til Betalingsservice, sender Berlingske Media opkrævningerne direkte til Betalingsservice, og der udsendes herefter ikke girokort til dig som abonnent. Såfremt du afmelder Betalingsservice igen, sender Berlingske Media igen girokort. Afmelding af Betalingsservice har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet.12. Abonnementer på digitale udgivelser

Udover de ovenfor under ’Generelt’ anførte vilkår, gælder følgende vilkår for Berlingske Medias digitale udgivelser:


12A. Publikationer

Berlingske Media udbyder følgende digitale abonnementer:

Web nyhedsabonnementer, Digitale nyhedsabonnementer, E-avis nyhedsabonnementer, App nyhedsabonnementer, Plus abonnementer. Hertil kommer Kombi nyhedsabonnementer, hvor den trykte avis leveres på visse af ugens dage, og hvor der andre af ugens dage alene er digital adgang.


12B. Adgang til digitale udgivelser

For at købe og benytte abonnementer på Berlingske Medias digitale udgivelser, skal du være tilsluttet internettet, da abonnementet tilgås online. Abonnementer understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men Berlingske Media garanterer ikke for at kunne understøtte alle browsere og styresystemer, samt for tilgængeligheden af abonnementet gennem egne og tredjeparts sites. Manglende adgang godtgøres ikke, dog vil Berlingske Media i tilfælde af nedetider, som væsentligt forringer brugerens mulighed for at have gavn af abonnementet, forlænge adgangen til det købte abonnement med en periode svarende til den tabte.

Når du køber et abonnement på en af Berlingske Medias webtjenester opretter du samtidig en profil. Oplysninger, der er obligatoriske i forbindelse med køb af abonnementet, er tydeligt markeret i profilformularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt. Din profil er strengt personlig, og må ikke benyttes af personer udenfor din husstand. Såfremt Berlingske Media bliver bekendt med, at din profil tilgås af personer udenfor husstanden, forbeholdes retten til at lukke din profil og kræve erstatning for ethvert tab opstået i forbindelse med uretmæssig brug af din profil.

Du skal selv sørge for, at oplysningerne i din brugerprofil til enhver tid er opdaterede, og at dit password holdes hemmeligt. Hvis uvedkommende ændrer ved din profil, er det dit eget ansvar, og vi råder dig i så fald til at ændre password.

Dit abonnement vil kun være tilgængeligt via din profil, og produkter, der indgår som en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i abonnementsperioden, medmindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. Berlingske Media bestræber sig på, at sådanne produkter er tilgængelige via din profil i 6 måneder, men vi kan ikke garantere dette, da visse produkter helt eller delvist er underlagt tredjemands rettigheder. Produkterne kan printes, men ikke nødvendigvis downloades.

Vi anbefaler, at du printer produkter, som du vil være sikker på at have adgang til i fremtiden.

Kan du ikke tilgå din profil, eller oplever du andre fejl eller mangler ved abonnementet bedes du kontakte Berlingske Media telefonisk eller på kundeunivers.dk.


12C. Ferielukning

Det er ikke muligt, uanset omstændighederne, at sætte et digitalt abonnement i bero og dermed forlænge den købte periode.


12D. Betaling med kreditkort

Ved bestilling af et digitalt abonnement kan du vælge at betale med kreditkort. Benytter du denne betalingsform, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket fra den konto, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Du er selv ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de angivne kontooplysninger ikke længere er valide, som følge af at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling, hvorefter du vil kunne tilmelde dig betaling via en anden konto. Din adgang til produktet vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

Når dit abonnement fornys vil du blive gjort opmærksom på dette via den oplyste E-mail, der knytter sig til abonnementet.

Du kan benytte VISA, Mastercard og Dankort ved køb af abonnementer og produkter, der indgår som en del af abonnementet.


12E. Retningslinjer for brug og spærring af abonnementer og profiler

Som bruger af Berlingske Medias webtjenester, er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Det betyder, at de oplysninger og informationer du afgiver ved brug af dit abonnement, herunder i tilknytning til din profil eller indlæg m.v., ikke må være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. Berlingske Media forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at redigere eller fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne for brug af profiler på Berlingske Medias webtjenester, uden returnering af betaling for abonnement.

Det er også dit ansvar som bruger, at al information, billeder, filer og indlæg, som du gør tilgængelig, ikke krænker andres rettigheder på nogen måde.

I tilfælde af overtrædelser af retningslinjerne for brug af abonnementer eller ved afgivelse af urigtige oplysninger ved køb af abonnementer forbeholder Berlingske Media sig retten til uden varsel at spærre en brugers profil og opsige abonnementet til udgangen af den indeværende abonnementsperiode uden returnering af betaling for abonnementet. Det samme gælder, såfremt du udlåner dit login til personer uden for din husstand. En profil kan endvidere, uden forudgående meddelelse, spærres, såfremt Berlingske Media finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. En midlertidig spærring af en profil vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen, ikke længere er til stede.

Berlingske Media foreholder enhver ret til at kræve, at du holder Berlingske Media skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af nærværende vilkår, herunder ved krænkelse af andres rettigheder.


Abonnementsvilkårene er senest revideret 30. november 2015.